Category: Předškoláci – podle dovedností

Tato rubrika obsahuje pracovní listy podle jednotlivých dovedností, které chceme s dětmi procvičovat, tedy například zrakové vnímání, počítání, základy čtení nebo logického myšlení.